015535139 / 9849672821 (Whatsapp/Viber Only)
Save  1,000.00!

TRACK TK 188 Mechanical Gaming Keyboard

 3,499.00

N-TECH नेपालको नौलो प्रस्तुति Track TK 188 Mechanical Gaming Keyboard नेपाली बजारमाँ आएको छ । अत्याधुनिक नयाँ features ले सुसज्जित , २० वटा भन्दा बढ़ी लाइट मोड़ भएको , हरेक Keys हरूलाई आफूले चाहे अनुसार customize गर्न मिल्ने, Gamers हरूको लागी N-Injection Key cap जस्तो नव feature भएको Track Gaming Keyboard का हरेक Keys uniquely Engineer गरीएको छ ! Unleash the True gamer within with Track TK 188 . N-TECH अब गुणस्तरमाँ NO COMPROMISE.

Category: Tags: , ,
Share